unité 7

vertaal

Opgelet: bij bijvoeglijke naamwoorden schrijf je eerst de mannelijke vorm en dan de vrouwelijke vorm.
(c) Jordan Biskup
mevrouw
meneer
een ogenblik
een winkel
een bezoek
ouders
alstublieft
nee maar, verdorie
daar
waar
en jij?
voor
met
in Gent