trainingssite

trainingssite

Schuin gedrukte items zijn (voorlopig) nog niet beschikbaar.
Foutje gevonden? Mailen naar meester Jordan.

hoofdrekenen

meten is weten

Frans:
onregelmatige werkwoorden

Frans:
werkwoorden op -RE, -IR
Frans:
werkwoorden op -ER

Frans:
woordenschat

Nederlands: spellingspakketten

être

perdre

aider

aimer

5de leerjaar: unité 1

reeks169

faire

attendre

apporter

arrêter

 5de leerjaar: unité 2

reeks 170

devoir

descendre

arriver

brûler

5de leerjaar: unité  3

reeks 171

prendre

entendre

casser

chanter

 5de leerjaar: unité 4

reeks 172

comprendre

partir

chercher

compter

 5de leerjaar: unité 5

reeks 173

payer

dormir

continuer

compter

 5de leerjaar: unité 6

reeks 174

venir

courir

continuer

coûter

 5de leerjaar: unité 7

reeks 175

vouloir

crier

demander

 5de leerjaar: unité 8

reeks 176

jeter

donner

écouter

 5de leerjaar: unité 9

reeks 177

acheter

 

emporter

entrer

 5de leerjaar: unité 10

reeks 178 - 179 - 180

commencer

fermer

frapper

 5de leerjaar: unité 11

reeks 181

dire

 

gagner

garder

 5de leerjaar: unité 12

reeks 182

envoyer

habiter

jouer

 5de leerjaar: unité 13

reeks 183 - 184 - 185

lever

 

laisser

laver

 5de leerjaar: unité 14

onthoudwoorden 4.1

pouvoir

marcher

montrer

 5de leerjaar: unité 15

onthoudwoorden 4.2

avoir

 

monter

oublier

 5de leerjaar: unité 16

onthoudwoorden 4.3

aller

parler

passer

 5de leerjaar: unité 17

onthoudwoorden 4.4

pouvoir

 

penser

porter

 5de leerjaar: unité 18

onthoudwoorden 4.5

apprendre

préparer

présenter

5de leerjaar: unité 19

onthoudwoorden 4.6

acheter

 

quitter

raconter

 5de leerjaar: unité 20

onthoudwoorden 4.7

tenir

regarder

rencontrer

 unité 21

onthoudwoorden 4.8

boire

 

rentrer

réparer

 unité 22

onthoudwoorden 4.9

ouvrir

rester

rouler

 unité 23

onthoudwoorden 4.10

appeler

 

saluer

sauter

 unité 24

 

connaître

sembler

sonner

 unité 25

 

manger

 

téléphoner

tirer

 unité 26

 

écrire

tomber

tourner

 unité 27

 

finir

 

travailler

trouver

 unité 28

 

lire

visiter

 unité 29

 

vouloir

 

 

 unité 30

 

 

 unité 31

 

 

 

 

 

 unité 32

 

 

 unité 33

 

 

 

 

 

 unité 34

 

 

 unité 35

 

 

 

 

 

 unité 36

 

 

 unité 37

 

 

 

 

 

 unité 38